Rescue Boat x
https://holiday-boat.com/en/rescue-boat/
ALRS - Holiday Boat Group Skip to main content

Automatyczny System Ochrony Życia w Katamaranie, Statku i Łodzi

Automatic Life Rescue System
„A.L.R.S.”

A.L.R.S. zasada działania:

Systemy będzie reagował w katamaranie, statku lub łodzi na :

 • nadmierny przechył na jedną z burt (utrata bezpiecznej stabilności)
 • nadmierny przechył na dziób lub rufę (utrata bezpiecznej stabilności)
 • zbyt niskie zanurzenie (zatapianie)
 • nagły wysoki skok temperatury (pożar)
 • ręczne wyzwalanie zintegrowane z systemem I.S.M.A.

System w momencie reakcji wyzwalał będzie kilka elementów ratowania i
informowania o zagrożeniu:

 • z burt katamaranu, statku i łodzi „wyrzucone” zostaną na niewielką
  odległość od jednostki pontony lub tratwy ratownicze w zależności od
  wymogów rejonu żeglugowego
 • z burt katamaranu, statku i łodzi „wyrzucone” zostaną na niewielką
  odległość od jednostki koła ratunkowe
 • z burt katamaranu, statku i łodzi „wyrzucone” zostaną na niewielką
  odległość od jednostki pasy ratunkowe
 • system uruchomi syrenę świetlną i dźwiękową
 • system powiadomi połączeniem telefonicznym numer alarmowy podając
  nazwę statku, jego lokalizacją GPS oraz rodzaj alarmowanego zagrożenia
 • system wystrzeli w powietrze flary świetlne ratunkowe